tel.: (71) 348 71 50 – wew. 37

fax: (71) 372 84 52

 

lub napisz: serwis@hydropol.com

Zadzwoń do nas:

HYDROPOL-DEKOR SERWIS

ul. Cementowa 30 

51-503 Wrocław

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa zapytania.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Serwis klimatyzacji i wentylacji 

USŁUGI KONSERWACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Przed realizacją stałej obsługi konserwacji klimatyzacji i wentylacji  realizujemy poniższe prace:

 • Wywiad z użytkownikami na temat występujących problemów w trakcie eksploatacji.

 • Oględziny bieżącego stanu technicznego instalacji i urządzeń, pomiary parametrów na jakich pracują, wykrycie ewentualnych usterek oraz anomalii w funkcjonowaniu systemu.

 • Określenie zakresu prac koniecznych do wykonania dla poprawy pracy instalacji, jeśli nie znajdują się na liście umownych czynności serwisowych.

 

Prace konserwacji poprzedza jeden z opisanych wyżej przeglądów instalacji. Następnie dokonuje się czynności wyszczególnione w umowie lub zleceniu. Standardowo należą do nich :

 • czyszczenie wymienników agregatów zewnętrznych;

 • czyszczenie filtrów klimatyzatorów;

 • czyszczenie wymienników ciepła klimatyzatorów;

 • czyszczenie tac ociekowych skroplin w klimatyzatorach;

 • W miarę potrzeby czyszczenie wentylatorów w klimatyzatorach.

 • dezynfekcja filtrów, wymienników i tac ociekowych;

 • czyszczenie obudów klimatyzatorów;

 • w miarę potrzeby regulacja ilości czynnika chłodniczego w układach;

 • w miarę potrzeby szkolenie użytkowników w zakresie obsługi pilotów i sterowników urządzeń.

 

 

USŁUGI PRZEGLĄDU KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Przed przyjęciem indywidualnego zlecenia, lub zawarciem umowy serwisowej z nowym Klientem, realizujemy następujące czynności:

 • Analiza budowy układu, rozprowadzenia linii chłodniczych, zastosowanych urządzeń, automatyki sterowania pracą całego systemu i jego poszczególnych elementów. Zapoznanie się z wytycznymi projektanta i producenta w zakresie obsługi i konserwacji. W obu czynnościach konieczny jest dostęp do projektu – dokumentacji technicznej instalacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń.

 • Oględziny instalacji dla ustalenia czy została wykonana zgodnie z projektem, inwentaryzacja ewentualnych zmian, zapoznanie się ze stanem technicznym instalacji i urządzeń, badania parametrów pracy poszczególnych elementów.

 • Wywiad z użytkownikami na temat pracy instalacji i występujących problemów.

 • Określenie zakresu koniecznych do wykonania prac naprawczych i czynności konserwacyjnych.

 • W przypadku przygotowywania stałej umowy serwisowej określa się stan środowiska i zanieczyszczenia występujące w klimatyzowanych kubaturach oraz dobowy czas pracy urządzeń. Ma to na celu ustalenie koniecznej częstotliwości przyszłych konserwacji.

 

W przypadku niewielkich, mało skomplikowanych instalacji przegląd ogranicza się do m.in. następujących czynności:

 • oceny stanu zabrudzenia wymienników urządzeń, w tym filtrów, tac ociekowych skroplin i paneli elektroniki,

 • sprawdzenia prawidłowości wykonania połączeń i pomiarów ciśnień pracy w układach czynnika chłodniczego.

   

Przeglądy, konserwacje klimatyzacji i wentylacji