tel.: (71) 348 71 50 – wew. 37

fax: (71) 372 84 52

 

lub napisz: serwis@hydropol.com

Zadzwoń do nas:

HYDROPOL-DEKOR SERWIS

ul. Cementowa 30 

51-503 Wrocław

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa zapytania.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Serwis klimatyzacji i wentylacji 

     Przepisy i rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej stawiają wiele warunków i wymagań wobec pomieszczeń pracy. Nie ma jednak żadnych regulacji odnośnie konieczności montażu instalacji klimatyzacji w firmie. 

 

Warunki termiczne podczas pracy

   Rozporządzenie Ministerstwa w sprawie ogólnych przepisów BHP określa wymagania najniższej temperatury : dla pomieszczeń tzw. lekkiej pracy lekkiej pracy fizycznej (np. biura) temperatura nie może być niższa niż 18°C, natomiast w pomieszczeniach ciężkiej pracy fizycznej nie może być niższa niż 14°C. 

Przepisy nie określają górnej granicy temperatur pracy, co oznacza, że pracodawca nie jest zobowiązany do montażu klimatyzacji. Praca przy bardzo wysokich temperaturach zaliczana jest do grupy prac w uciążliwych warunkach, zatem formalnie pracodawca objęty jest jedynie obowiązkiem zapewnienia odpowiedniej ilości napojów. Wyposażenie pomieszczeń w klimatyzację zwalnia go z obowiązku zapewnienia napojów profilaktycznych.

 

Konserwacja klimatyzacji 

 Wyposażenie pomieszczeń w klimatyzatory nakłada na pracodawcę ogólnikowo obowiązek utrzymania odpowiedniego stanu technicznego urządzeń poprzez okresowe czyszczenie i konserwację. Nie istnieją dokładne regulacje odnośnie częstotliwości tego typu przeglądów, jednak zakłada się, że powinny mieć one miejsce nie rzadziej niż jeden raz w roku. Wykorzystywanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach pracy bez konserwacji, zwiększa ryzyko zachorowań i reakcji alergicznych wskutek rozprzestrzeniania się bakterii i grzybów. W takim wypadku pracodawca odpowiada za zdrowie pracowników.

       Teoretycznie pracodawca powinien stosować się do zaleceń producenta klimatyzatora w zakresie częstotliwości kontroli i czyszczenia klimatyzacji, zamieszczanych w instrukcji eksploatacji. W praktyce częstotliwość zależy od warunków środowiska w miejscu pracy i jego otoczeniu zewnętrznym, od intensywności wykorzystania instalacji w cyklu dobowym i szeregu innych czynników. Doświadczony serwis klimatyzacji potrafi ocenić jak często należy poddać urządzenia obsłudze konserwacyjnej, aby przebywanie w tworzonym przez nie środowisku było bezpieczne.

klimatyzacja w firmie