tel.: (71) 348 71 50 – wew. 37

fax: (71) 372 84 52

 

lub napisz: serwis@hydropol.com

Zadzwoń do nas:

HYDROPOL-DEKOR SERWIS

ul. Cementowa 30 

51-503 Wrocław

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa zapytania.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Serwis klimatyzacji i wentylacji 

Stary czynnik chłodniczy Freon R22 w klimatyzatorach

       Obecnie pracuje jeszcze wiele instalacji w których czynnikiem chłodniczym jest freon R22. Gaz ten został określony jako substancja zubożającą warstwę ozonową, niebezpieczna dla środowiska naturalnego i zaliczony do tzw. SZWO - Substancje Zubożające Warstwę Ozonową.

    Od stycznia 2010 r. sprzedaż i używanie nowego czynnika R22 są całkowicie zabronione.

     Zgodnie z prawem nadal mogą być eksploatowane wyłącznie sprawne i szczelne instalacje klimatyzacji zawierające R22, ale wyłącznie do ich „śmierci technicznej". Oznacza to, że obiegów chłodniczych tych urządzeń nie wolno naprawiać. W razie awarii należy odzyskać czynnik chłodniczy i przekazać do utylizacji, a urządzenie zezłomować. W związku z tym każdy użytkownik klimatyzacji pracującej na R22 powinien zaplanować jej wymianę.

        Dla urządzeń skatalogowanych w CRO należy wykonywać okresowe badania szczelności. Ustawa określa częstotliwość badań w zależności od ilości freonu w układzie, podając wartości graniczne w EqCO2 :

  • od 0 do 5 t EqCO2 - badania nie są wymagane

  • od 5 do 50 t EqCO2 – cyklicznie jeden raz w roku

  • od 50 do 500 t EqCO2 – cyklicznie dwa razy w roku

  • powyżej 500 t EqCO2 – cyklicznie cztery razy w roku.

Ustawa precyzuje parametry jakie należy sprawdzić, jakich przyrządów użyć do pomiarów, jakie kompetencje muszą posiadać osoby kontrolujące szczelność, ale nie precyzuje wzoru druku. Prawu temu podlega zarówno przedsiębiorca jak i osoba prywatna.

           Należy uspokoić wszystkich właścicieli małych instalacji klimatyzacji typu split, które są w mieszkaniach, biurach, małych sklepach czy obiektach usługowych. Ilość czynnika chłodniczego w zdecydowanej większości typowych instalacji nie przekracza progu, który narzuca wymóg kontroli szczelności i ewidencję wyników badań. Dla pewności należy zasięgnąć informacji u wykonawcy instalacji lub w wyspecjalizowanym serwisie. Reżim kontroli z pewnością obejmie duże instalacje w centrach handlowych, budynkach biurowych, obiektach przemysłowych, salach widowiskowych czy chłodniach.

      Nieporównywalnie większy reżim narzuca prawo w zakresie ochrony środowiska przed szkodliwością fluorowanych gazów cieplarnianych, tzw. F-Gazów, stosowanych jako czynnik chłodniczy w klimatyzacji i chłodnictwie. Przepisy są skierowane do tzw. Operatora, właściciela instalacji klimatyzacji. Jeżeli przedsiębiorca, czy firma wynajmuje obiekt lub jego część, to Operatorem jest właściciel obiektu. Każdy Operator musi zaznajomić się z przepisami i stosować się do nich, nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.

       W Polsce obowiązuje ustawa F-gazowa z 15 maja 2019r. z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami. Jej zapisy dotyczą wszystkich urządzeń zawierających czynniki chłodnicze freony – obejmuje również klimatyzatory stacjonarne (bytowe). Freon zawiera CO2 - dwutlenek węgla niszczący warstwę ozonową naszej ziemi. Unijni komisarze postanowili, że emisja CO2 do atmosfery pochodząca z gazów chłodniczych będzie kontrolowana, aby kolejne pokolenia mogły cieszyć się życiem na ziemi.

            W tym celu stworzono Centralny System Operatorów (CRO) gdzie użytkownicy urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z ustawą prawni właściciele, muszą je rejestrować. W efekcie stworzono elektroniczną bazę urządzeń klimatyzacyjnych i ich właścicieli. Do CRO należy wpisać urządzenia posiadające powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 (5t EqCO2), ustawa podaje dane jakie należy wprowadzić. Instalacje o mniejszej zawartości freonu nie podlegają rygorom ustawy. Przeliczono EqCO2 na ilość kg czynnika chłodniczego w instalacji. Dla klimatyzatorów bytowych zawierających freony R407C, R410A oraz najnowszy R32 oznacza to odpowiednio:

ustawa f-gazy